เร่งจัดวางปะการังเทียมรูปโดม ฟื้นฟูทะเลเขาหลัก

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ควบคุมการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีต แบบรูปโดม ในทะเลสำหรับจัดวางพื้นที่เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยจัดวางแล้ว ๗๐๔ แท่ง คงเหลือ ๔๔๕ แท่ง จากจำนวนที่ต้องจัดวาง ๑,๑๔๙ แท่ง และคาดว่าจะสามารถจัดวางแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ นี้

Beachlover

March 13, 2021