Dog beach รัฐ Western Australia, Australia

บางหาดจะห้ามนำสัตว์เข้าไปเดินเล่น แต่หาดนี้เป็นที่ของพวกเค้าโดยเฉพาะ คนไม่รักหมา ควรหลีกเลี่ยงการใช้ชายหาดบริเวณนี้