ไมอามี่กำจัดสาหร่ายที่ส่งกลิ่นเหม็นออกจากชายหาด [2 ส.ค. 2562]

ที่มา : https://www.local10.com/news/florida/miami-dade/miami-dade-county-begins-removing-smelly-seaweed-from-beaches

จากปรากฎการณ์การแพร่พันธุ์ของสาหร่าย (Sargassum belt) ทำให้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใช้หาดและสภาพแวดล้อมบริเวณ South Florida เนื่องจากสาหร่ายจำนวนมากถูกพัดมาขึ้นมาบริเวณหน้าหาดและเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้คนบริเวณนั้น การกำจัดสาหร่ายได้ถูกดำเนินการขึ้นอย่างระมัดระวังไม่ให้รบกวนต่อสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าหาด อย่างเช่น แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล โดยทางคณะเทศมนตรีของเมืองไมอามี่กำลังหาทางแก้ปัญหาเพื่อรักษาชายหาดให้สะอาดต่อไปในระยะยาว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้หาดมีสภาพสะอาดระหว่างช่วงที่เกิดปรากฎการณ์นี้ โดยทางจังหวัดได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการติดตามปัญหาดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองไมอามี่ยังได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถึงสาหร่ายทะเลจะส่งกลิ่นเหม็นแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด และกำลังพยายามดำเนินการกำจัดมันออกเพื่อให้ชายหาดกลับมาสะอาดอีกครั้ง