โครงสร้างชายฝั่ง จ.Tokushima, Japan

พาไปดูโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง จ.Tokushima เกาะชิโกกุ ประเทศญี่ปุ่น เป็นการสร้างใหม่โดยย้ายของเดิมที่ไม่ฟังก์ชั่นแล้วเนื่องจากการทรุดตัว มาเติมบางส่วน Block armour ที่เห็นรูปร่างแตกต่างกันเพราะมาจากคนละบริษัท ไม่ได้แตกต่างกันเรื่องประสิทธิภาพการป้องกัน ไม่ใช้หินก้อนใหญ่แบบบ้านเราเพราะหายากและราคาสูง

ส่วนเรื่องผลกระทบนั้นมีแน่นอน แต่ชายหาดบริเวณนี้ไม่มีมิติของการท่องเที่ยว คำนึงเรื่องป้องกันภัยพิบัติมากกว่า โดยเฉพาะ Storm surge