โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น บ่อตรุ จ.สงขลา [30 ส.ค. 2562]

ภาพและข่าวจากเครือข่าย Beach for life

ชายหาดบ้านบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กำลังมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายหาด เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยกรมเจ้าท่า งบประมาณในการก่อสร้าง 37,400,000 บาท

หากโครงการก่อสร้างมีแล้วเสร็จอาจเกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในพื้นที่ท้ายโครงสร้าง ซึ่งจะต้องติดตามผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

 

โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเกาะลันตา [30 ส.ค. 2562]

ข่าวและภาพจากเครือข่าย beach for life

หาดพระเเอะ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง กำลังดำเนินการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นเเบบขั้นบันได พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายหาดพระเเอะ ความยาวกำเเพงกันคลื่น 400 เมตร งบประมาณ 45,755,742 บาท

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง