แบริเออร์ด้านบนของกำแพงกันคลื่น จ.Kochi, Japan

รัฐสร้างแบริเออร์ด้านบนของกำแพงกันคลื่น เหตุเนื่องจากคลื่นซัดข้ามสันกำแพงเดิมที่เคยสร้างไว้ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้าน 1 หลังคาเรือนที่ตั้งอยู่ด้านใน