เร่งติดตามผลกระทบคราบน้ำมัน จากท่าเรือประมงแกลง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับการประสานจาก ทสจ.ระยอง กรณีประชาชนร้องเรียนผ่านทางระบบ e-Petition จากการที่เรือประมงในพื้นที่ปล่อยน้ำมันทิ้งลงสู่ทะเล บริเวณปากคลองแกลง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและมีคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำในบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผลการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่ ทราบว่า บริเวณคลองแกลงเป็นบริเวณที่มีเรือประมงพื้นบ้านและพาณิชย์เทียบท่า และมักมีเรือจม เนื่องจากเมื่อน้ำลงต่ำสุด ทำให้เรือติดตื้นและเอียง และเมื่อช่วงน้ำขึ้นน้ำจะไหลเข้าในเรือจนท่วมทั้งลำ จึงเป็นสาเหตุให้น้ำมันรั่วไหลออกจากเรือ

ล่าสุดยังเกิดเหตุเรือจมอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณปากคลองเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น และไม่พบสัตว์น้ำตาย ส่วนที่สะพานปลาแกลง และสะพานข้ามคลองแกลง พบคราบน้ำมันลอยลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มลอยบนผิวน้ำ ส่วนค่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร