เปิดงบประมาณป้องกันชายฝั่งทะเลปี 2563 ของจังหวัดสงขลา [22 ธ.ค.2562]

ครั้งแรกในประเทศไทย! เปิดงบประมาณป้องกันชายฝั่งทะเลปี 2563 ของจังหวัดสงขลา รวม 454.54 ล้านบาท

คิดเป็น 31.7% ของงบประมาณเพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเลปี 2563 ของกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งหมด อยู่ที่นี่ !!!

(ที่มาข้อมูล: สำนักงบประมาณ)