เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่เช้านี้ที่หาดในทอนภูเก็ต [10 ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/PhuketTimeNews/

เจ้าหน้าที่อุทยานทำการย้ายไข่ไปที่อุทยานในยาง จำนวนไข่สมบูรณ์ 92 ใบ ไข่ลม 19 ใบ ซึ่งก่อนหน้านี้ เต่ามะเฟืองไม่ขึ้นมาวางไข่ที่ภูเก็ตกว่า 20 ปี สร้างความดีใจขอบคนภูเก็ตเป็นอย่างมาก

วันที่ 10 มกราคม 2563. ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 และอุทยานแห่งชาติสิรินาถได้รับแจ้งว่าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดในทอน ในเขตอุทยานแห่งชาติ สิรินาถ. พิกัด 08°03’23.86″N 098°16’39’.90″Eจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชนิดเต่ามะเฟือง คาดว่าเริ่มการวางไข่ประมาณ. ห้าโมงเช้ากว่าๆ. เป็นคนละตัวกับเต่ามะเฟืองตัวที่พบก่อนหน้านี้ เนื่องจากขนาดของรอย ความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา 130. ซม อก 60 ซม ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของทะเลเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วเห็นว่าน้ำทะเลอาจท่วมถึงและเป็นพื้นที่ชุมชนยากต่อการจัดการ จึงทำการย้ายไข่มาไว้ที่ หาดหน้าอช. สิรินาถแล้วจัดทำคอกและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยคุกคามประมาณ 60 วันเพื่อปล่อยให้มีการเพาะฟักตามธรรมชาติ ต่อไป