เก็บขยะก่อนออกทะเลอ่าวไทยตัว ก. [3ส.ค.2563]

[ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/]

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับ อบต.บางน้ำผึ้ง และ บมจ.มั่นคงเคหะการ เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) ที่ติดตั้งไว้ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ วันนี้ได้ขยะรวม ๓๕.๔ กก. โดยพบขยะพลาสติก ๒.๗ กก. ขยะโฟม ๒.๕ กก. วัชพืช ๓๐ กก. และอื่นๆ ๐.๒ กก. จากนั้นร่วมกับ บริษัท SCG เคมิคัล ซ่อมแซมทุ่นกักขยะลอยน้ำ SCG DMCR Litter Trap บริเวณท่าเรือวัดจากแดง ม.๖ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดักเก็บขยะสมบูรณ์เช่นเดิม