หาด Bãi Biển Mỹ Khê Đà Nẵng เวียดนาม-1

น้ำ ไฟ ห้องสุขา ริมชายหาดท่องเที่ยว นับเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นควรให้ความสำคัญหากต้องการโปรโมท “Coastal tourism” แต่ดูเหมือนเรื่องแบบนี้ในบ้านเรามักผลักภาระให้ผู้มาเยือนต้องรับผิดชอบเอง หรือต้องจ่ายให้ผู้ประกอบการเอกชนเสียเป็นส่วนใหญ่ แนวคิดล้าสมัยแบบนี้ควรถูกปฏิรูปได้แล้วในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้

ภาพเมื่อ สิงหาคม 2565
ภาพเมื่อ สิงหาคม 2565
ภาพเมื่อ สิงหาคม 2565