หาดพัทยาเหนือ [1 ก.ค.2562]

หาดพัทยาเหนือในวันนี้ หลังผ่านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้มาตรการเติมทรายแล้วเสร็จไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จวบจนถึงวันนี้ ยังอยู่ดียกเว้นกรณีฝนตกและน้ำถูกระบายจากถนนไหลลงชายหาด โดยน้ำจะเซาะหน้าทรายไหลลงทะเลเป็นร่องยาวและลึก  ซึ่งปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไป เพื่อรอแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวของเมืองพัทยา