หาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส [21 ก.ค.2562]

หาดนราทัศน์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จ.นราธิวาส ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้น เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัด โค้งหาดยาวต่อเนื่องประมาณ 5 กิโลเมตร จรดกับปากแม่น้ำบางนราทางทิศใต้ เป็นหาดทรายขาว  ร่มรื่นด้วยทิวสนมากมาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนราธิวาสและนักท่องเที่ยวละแวกใกล้เคียง

สถานการณ์ในวันที่สำรวจพื้นที่ (20 ก.ค. 2562) พบว่ามีการก่อสร้างโครงสร้างกำแพงกันคลื่น (seawall) เพิ่มเติมในทิศเหนือของหาด ซึ่งเป็นบริเวณที่พบเกิดการกัดเซาะอันเนื่องมาจากผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น (breakwater) ด้านหน้าชายหาด

เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณนี้จากภาพถ่ายดาวเทียม Google earth พบว่าชายหาดหาดสั้นลงจากเมื่อ 11 ปีก่อนประมาณ 140 เมตร สังเกตได้จากภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2551 ตำแหน่งอ้างอิงอยู่ห่างจากเส้นอ้างอิงหรือแนวชายฝั่งในปี 2551 ประมาณ 190 เมตร ต่อมาในปี 2557 พบว่าระยะนี้หดสั้นลงเหลือ 90 เมตร และลดลงเหลือเพียง 50 เมตรในเดือนมีนาคม ปี 2562