หาดชลาทัศน์ หน้าลานวัฒนธรรม [31 พ.ค.2562]

งานถ่ายเททรายหาดชลาทัศน์ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการไปจากเดิมที่เคยใช้เรือขนถ่าย มาเป็นลำเลียงทรายผ่านท่อยาวเกือบ 5 กิโลเมตรจากแหล่งทราย ณ แหลมสนอ่อน โดยท่อเหล็กถูกวางไว้บนพื้นทะเลใต้น้ำมาตั้งแต่ตำแหน่งดูดทราย จนมาโผล่ขึ้นฝั่งทางใต้ของลานวัฒนธรรม และวางแนวตามชายหาดเรื่อยมาจนถึงปากท่อแถวๆชุมชนเก้าเส้ง

ท่อบนหาดนั้นใหญ่และมีป้ายเตือนชัดเจนเป็นระยะๆ แต่พอท่อมุดลงน้ำ กลับไม่มีทุ่นสัญญาณเตือนใดๆ นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นอย่างยิ่ง

เห็นแก่สวัสดิภาพของเรา ... ประชาชนผู้ใช้พื้นที่สาธารณะกันบ้าง