สันหาดชัดเจน Unawatuna Beach, Sri Lanka

เห็นสันหาดหรือ Berm ได้อย่างชัดเจนมาก โดยทั่วไปน้ำทะเลจะไม่ขึ้นมาถึงจุดนี้ เว้นแต่ละล้นข้ามจากคลื่น overwash เท่านั้น ชายหาดส่วนหลังจึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก