สวนเล็กๆบน เขื่อนกันคลื่น

Beach Lover ได้เดินสำรวจชายหาดแถบ Tanjong Bungah ของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ชายหาดแห่งนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนื่องจากเข้าถึงค่อนข้างยาก และมิได้เป็นหาดสาธารณะแม้จะมีเส้นทางเดินเท้าเล็กๆลงชายหาด แต่ก็สังเกตเห็นยากและสภาพค่อนข้างแย่ต่อการเดินเท้า พบเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) (https://beachlover.net/breakwater/) 1 ตัว ทางปลายสุดของชายหาดทางทิศตะวันตก

ช่วงน้ำขึ้น
ช่วงน้ำขึ้น
ช่วงน้ำลงเห็น Tombolo ชัดเจน

เขื่อนกันคลื่นนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากที่พบเห็นโดยทั่วไปในประเทศไทย เนื่องจากมีการปลูกต้นไม้ ต้นหญ้า ในลักษณะที่เป็นสวนหย่อมเล็กๆบนสันเขื่อนกันคลื่น ลักษณะเดียวกันนี้มีให้เห็นเช่นกันในประเทศสิงคโปร์ แต่สำหรับในประเทศไทย จะทำสันเขื่อนเป็นหินหรือเททับด้วยปูนหรือวัสดุอื่นอย่าง Elastocoast (https://beachlover.net/elastocoast-คืออะไร/) หากจะมีต้นไม้ขึ้นบ้างก็เกิดจากธรรมชาติ มิใช่ตั้งใจจัดวางให้มีลักษณะเป็นสวนเหมือนที่นี่

พบความเสียหายของเขื่อนกันคลื่นด้านนอก (ฝั่งทะเล) บ้าง คาดว่าเกิดจากคลื่นที่ยกตัวข้ามสันเขื่อน ส่วนพื้นที่ที่เป็นสวน ต้นไม้ และสันเขื่อนฝั่งด้านในยังสมบูรณ์ดี

ความเสียหายของสันเขื่อนด้านนอก

หากการมีอยู่ของเขื่อนกันคลื่นเป็นความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เราก็น่าจะใช้โครงสร้างนี้แบบอรรถประโยชน์ อย่างน้อยทัศนะที่อุจาดตาจะได้ลดน้อยลงบ้าง