สถานการณ์ปลายกำแพง ชายหาดชิงโค จ.สงขลา [22 ธ.ค.2562]

ผ่านไปเพียง 5 สัปดาห์ ชายหาดบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ที่ที่เคยยืน หมุดที่เคยตอกบนถนน ต้นสนที่เคยยืนพิง ขอบทางที่เคยจอดรถ

บัดนี้ ขอไว้อาลัยให้กับการจากไปของทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น