ล้นหลามขยะจากลอยกระทง ก่อนออกทะเลอ่าวไทยตัว ก [12 พ.ย.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายจิตอาสา และภาคประชาชน ๑๕๐ คน จัดกิจกรรมอาสารักษ์สายน้ำ ลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกะเจ้า บริเวณวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ขยะ ๑,๑๗๐.๓ กก. หลังคัดแยกพบเป็นกระทง ๙๑๐ กก. ขยะพลาสติก ๑๕๘ กก. โฟม ๒๑ กก. ตะปู ๓.๕ กก. และขยะอื่นๆ ๗๗.๘ กก. ก่อนนำส่งเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป