ร่องรอยที่หาด Ibaruma, บนเกาะ Ishigaki, Okinawa, Japan

นี่คือร่องรอยของซากปะการัง บ่งบอกว่าในอดีตบริเวณนี้จมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล จากความสูงของกองปะการังนี้ คาดเดาได้ว่าระดับน้ำในอดีตต้องสูงมากกว่า 8 เมตร จากระดับน้ำทะเลปัจจุบัน