รูปตัดชายหาดชลาทัศน์ ก่อนและหลังเติมทราย [31 ส.ค.2562]

กรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการเติมทรายชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ณ บริเวณหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ จ.สงขลา ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งถึงสนามกีฬาติณสูลานนท์ระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร โดยเริ่มมาตั้งแต่ มิถุนายน 2559 ด้วยงบประมาณ 269,600,000 บาท จวบจนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้น (ติดตามได้จากโพสเก่าๆ)

เติมทรายหาดชลาทัศน์

เติมทรายหาดสงขลา

ทีมเยาวชนสงขลานำโดย กลุ่ม Beach for life ได้ทำการติดตามสถานการณ์ชายหาดบริเวณนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนการเติมทรายจวบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะทางชายหาดชลาทัศน์-สมิหลา ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งจนถึงแหลมสนอ่อน ยาว 7.8 กิโลเมตร เป็นประจำเกือบทุกเดือน

เด็กวัดหาด

ในเดือนนี้ (กลางเดือนสิงหาคม 2562) กรมเจ้าท่าได้เปิดพื้นที่บางส่วนที่ดำเนินการสำเร็จแล้วให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทีมเยาวชนและเครือข่ายจึงได้เข้าสำรวจข้อมูลในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ตำแหน่งที่เคยมีการกัดเซาะสูงสุดและมีกำแพงหินป้องกันชายฝั่ง พบว่า ชายหาดมีความกว้างมากขึ้นกว่า 110 เมตร มีระดับสันชายหาดเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 2.5 เมตร หากพิจารณาเฉพาะข้อมูล 1 หน้าตัดที่มี คำนวณต่อความยาวชายหาด 1 เมตร พบว่าใช้ทรายประมาณ 320 ลูกบาศก์เมตร

เติมทรายสงขลา

โดยทรายที่นำมาเติมบริเวณนี้ได้ถูกลำเลียงผ่านท่อมาจากเรือที่สูบตะกอนจากใต้ทะเลโซนใกล้กับหาดสมิหลา ซึ่งห่างจากบริเวณไปเป็นระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร

ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจติดตามในอีกหลากหลายประเด็น เราจะทยอยนำมาเผยแพร่เรื่อยๆ โปรดติดตามตอนต่อไป