ม่านดักตะกอนที่ Victoria Harbour, Hongkong

วีธีการลดผลกระทบจากการก่อสร้างริมทะเลคือการใช้ม่านดักตะกอนแบบนี้ค่ะ รายงาน EIA ชอบเขียนว่าต้องมีการใช้ม่านดักตะกอน แต่เอาเข้าจริงๆมีหรือเปล่า หากไม่ได้เข้าไปติดตาม ก็ไม่อาจทราบได้