พาสำรวจแนวชายฝั่งสุดแดนตะวันออก หาดไม้รูดถึงหาดบานชื่น

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสถานภาพชายฝั่งและโครงสร้างริมชายฝั่ง บริเวณหาดบานชื่น (หาดมะโร) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนล่าง (T๑) ระบบกลุ่มหาดบ้านหาดเล็ก-ไม้รูด (T๑A) ระบบหาดบ้านคลองสน-หาดบานชื่น (T๑A00๔) ผลการสำรวจหาดบานชื่นมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย ชายหาดวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก-ปานกลาง ตะกอนทรายมีสีขาว น้ำทะเลสีฟ้า สุดหาดไปทางด้านทิศเหนือเป็นปากคลองมะโร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแหล่งท่องเที่ยว (หาดบานชื่น จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ตราด) มีร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะ พบโครงสร้างริมชายฝั่งประเภทกำแพงกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรงและแบบลาดเอียง ซึ่งพบได้ตั้งแต่บริเวณปากคลองมะโรยาวไปทางตอนใต้ของหาด ระยะทางประมาณ ๒ กม. โครงสร้างบางตำแหน่งเกิดการทรุดตัวของพื้นคอนกรีต ยังไม่มีการซ่อมแซม