พาสำรวจสถานภาพชายหาดปะนาเระ ทะเลปัตตานี

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจ และเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด ผลการสำรวจพบว่า ลักษณะเป็นหาดทรายสมดุล

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวของรอบปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเดือนเมษายน ๒๕๖๕ หาดทรายและชายฝั่งมีการปรับสภาพเข้าสู่สมดุลหลังผ่านช่วงมรสุมประจำปี ซึ่งพื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น ๑ คู่ และรอดักทราย ๓ ตัว และไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้งชายหาดปะนาเระ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาด และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง