พายุลมแรงหอบทรายขึ้นจากหาดพัทยา [1 ส.ค.2562]

ที่มาภาพ: https://www.facebook.com/PattayaWatchdog

ผลกระทบจากพายุโซนร้อนโซนร้อนวิภา [1 ส.ค.2562] ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยเกิดพายุลมแรง ทำให้ทรายที่อยู่บนชายหาดพัทยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรายที่ถูกนำมาเติมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แม้จะผ่านกระบวนการบดอัดดีแล้วแต่ก็ยังถูกแรงลมหอบขึ้นมาบนถนนเลียบชายหาดพัทยา

หากไม่มีการจัดการเก็บกวาดทำความสะอาด แล้วฝนตกลงมาซ้ำ จะทำให้ทรายบนถนนไหลลงไปในทางระบายน้ำซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของท่อได้ในระยะยาว นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดอันตรายต่อการสัญจรบนท้องถนนอีกด้วย