พบ 4 พันล้านอนุภาคของไมโครพลาสติกในอนุภาคน้ำของอ่าว Tampa [24 ก.ย. 2562]

ที่มา: http://coastalcare.org

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยSouth Florida St. Petersburg and Eckerd College ได้คาดประมาณถึงจำนวนอนุภาคของไมโครพลาสติกในอ่าวTampa ว่ามีถึง 4 พันล้านอนุภาค ซึ่งทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศอย่างไร

ไมโครพลาสติก เป็นอนุภาคของพลาสติกขนาดเล็กกว่า 0.3175 เซนติเมตร และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งไมโครพลาสติกเหล่านี้มาจากการแยกตัวของพลาสติกขนาดใหญ่อย่างขวดน้ำ อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ ถุงพลาสติก เสื้อผ้าสังเคราะห์ หรือจากสิ่งต่างๆ ที่ผลิตจากพลาสติก จากการศึกษาที่ผ่านมา พบอนุภาคไมโครพลาสติกในทุกมหาสมุทรบนโลก แม้กระทั่งในอาร์กติก

ไมโครพลาสติกมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของแพลงก์ตอน ส่งผลให้สัตว์ที่กินอาหารด้วยการกรอง อย่างหอยชนิดต่างๆ ปลา และนกบางชนิด เมื่อกินไมโครพลาสติกเข้าไปถือเป็นการนำไมโครพลาสติกเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ทำลายระบบย่อยอาหาร รวมไปถึงการทำลายระดับเซลล์ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

การศึกษานี้ได้เปิดเผยถึงอิทธิพลของอนุภาคเล็กๆในอ่าวTampa ทั้งในน้ำและตะกอน ว่าเป็นเส้นใยที่ใช้ในการผลิตสายเบ็ด ตาข่าย และเครื่องซักผ้า เส้นใยสังเคราะห์พวกนี้จะออกมาจากเสื้อผ้าขณะที่เสื้อผ้าถูกซัก ถูกนำพาออกมากับน้ำเสียและไหลลงทะเลต่อไป

พลาสติกเหล่านี้ยังคงอยู่ในทะเล อ่าว มหาสมุทร เป็นเวลามากกว่าชั่วชีวิต ในขณะที่เราใช้ถุงพลาสติกและขวดพลาสติกในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง

การกำจัดที่มาของพลาสติก และไมโครพลาสติกเท่านั้น ที่จะลดจำนวนพลาสติกในระบบนิเวศทางทะเลได้ดีที่สุด

มลพิษพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นปัญหามายาวนานกว่าทศวรรษ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะลดจำนวนของไมโครพลาสติกไม่ให้เกิดการแพร่กระจายมากขึ้นในธรรมชาติ รวมไปถึงการงดใช้ถุงพลาสติก และการรีไซเคิล

การค้นพบอนุภาคไมโครพลาสติกกว่าพันล้านอนุภาคในอ่าวTampa ทำให้ผู้คนให้ความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังมีการวิจัยเพื่อศึกษามลพิษไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้น