พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่หาดท้ายเหมือง [17 พ.ย.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/

“ชาวพังงาเฮอีก พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่หาดท้ายเหมือง”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง ภายนอกเขตอุทยานฯ ไปทางทิศใต้ประมาณ ๔ กม. เป็นเต่ามะเฟือง ขนาดความยาว ๑๙๔ ซม. ความกว้าง ๑๗๓ ซม. ความยาวพายหน้าจากปลายพายข้างซ้ายไปขวา ๑๙๗ ซม. วางไข่รวม ๑๐๔ ฟอง เป็นไข่ดี ๘๕ ฟอง ไข่ลม ๑๙ ฟอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองได้ย้ายไข่เต่าไปฟักบริเวณชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองเรียบร้อยแล้ว