ผักบุ้งทะเล ณ ชายหาดสุขภาพดี Negombo, Sri Lanka

"Healthy beach" หาดสุขภาพดี สันหาดชัดเจน พืชปกคลุมพื้นทรายชายหาด (ผักบุ้งทะเล)และพืชยึดเกาะชายหาด (เตยทะเล และ มะพร้าว) ยังสมบูรณ์

และนี่คือแปลงปลูกผักบุ้งทะเลหน้ารีสอร์ท นอกจากจะทำให้ผู้มาพักผ่อนรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้ว เจตนาคงเพื่อปกคลุมผืนทราย ป้องกันลมพัดพาเอาทรายเข้าไปในรีสอร์ท