ป้ายเตือน Rip current ที่ชายหาด Okinawa, Japan

ป้ายเตือน Rip current บริเวณชายหาดที่เกิดปรากฏการณ์นี้ ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยทางวิชาการ แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า กระแสน้ำกินคน คือกระแสน้ำจะดูดดึงคนที่เล่นน้ำอยู่ริมชายฝั่งออกไปนอกฝั่ง สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกที่และทุกวัน ขึ้นกับความเหมาะสมสอดคล้องกันของคุณลักษณะของคลื่นและความลาดชันด้านหน้าชายหาด

สำหรับในประเทศไทยเท่าที่พอเห็นได้คือหาดตาลคู่ จ.ตราด ทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร แม่รำพึง จ.ระยอง หาดกะรน จ.ภูเก็ต หาดอื่นๆไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้น แต่ยังไม่มีป้ายเตือน