ป้ายระบุข้อมูลที่ควรรู้บนชายหาดรัฐ Western Australia, Australia

ความโดดเด่นของชายหาดที่นี่ คือการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่บนชายหาด ป้ายระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และป้ายเตือนภัย