ปากแม่น้ำมากาเร็ต รัฐ Western Australia, Australia

ปากแม่น้ำ “มากาเร็ต” แหล่งเล่นกีฬาทางน้ำที่พลุกพล่านที่สุดของเมือง สันทรายปากแม่น้ำจะเปลี่ยนระดับ รวมถึงทิศทางไปมาตามความรุนแรงและทิศทางของคลื่นและกระแสน้ำ ช่วงนี้น้ำในแม่น้ำน้อย น้ำไหลไม่แรง สันทรายเกือบปิด หากเป็นช่วงฤดูฝน เข้าใจว่าสันทรายกว้างใหญ่ที่เห็นนี้ จะถูกเปิดออกจนกว้างตามปริมาณและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลออกสู่ทะเล