ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2562

Click ที่ Link ด้านล่างเพื่อนำไปสู่เอกสารฉบับเต็มภาษาไทย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2562

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิ.ย.2555 -โครงการที่ต้องทำ EIA (แก้ไข ธ.ค.2556)

Click  ที่ Link ด้านล่างเพื่อนำสู่เอกสารฉบับเต็มภาษาไทย

เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิมที่เคยประกาศเมื่อ มิถุนายม 2555

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธันวาคม 2556