บางส่วนของการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำแพงป้องกันชายฝั่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง [28 พ.ย.2562]

บางส่วนของการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องโครงสร้างป้องกันชายฝั่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากพรรคฝ่ายค้าน วันที่ 28 พ.ย. 2562 

รัฐมนตรี : กรมโยธาฯจะไม่ดำเนินการ ป้องกันชายฝั่ง ณ ที่ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ดำเนินการเฉพาะที่มีความเดือดร้อนและประชาชนร้องขอเท่านั้น
ข้อเท็จจริง : มีการดำเนินการป้องกันทั้งที่มีชุมชน ไม่มีชุมชน กระทั่งไม่มีการกัดเซาะ ก็ยังมีการดำเนินการ บางโครงการของกรมโยธาฯเอง ชายหาดทับถมด้วยซ้ำแม้ไม่มีโครงการ แต่ก็ยังคงดำเนินการต่อไป

รัฐมนตรี : คลื่นจะกัดเซาะเอาทรายหน้าหาดออกไปนอกฝั่ง และคลื่นจะไม่มีทางนำทรายกลับมาเหมือนเดิม จึงต้องป้องกันความเสียหาย
ข้อเท็จจริง : คลื่นจะนำทรายกลับมา บางครั้งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ มีภาพถ่ายมากมายยืนยันประเด็นนี้

รัฐมนตรี : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน บอกว่าสิ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการสร้างโครงสร้างชั่วคราวนั้นไม่คุ้มค่าเงิน
ข้อเท็จจริง : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระบุไว้ในรายงานว่า โครงสร้างของกรมเจ้าท่าและกรมโยธาฯ นั้น มีผลเสียมากกว่าผลดี ไม่คุ้มค่าเงินเพราะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะและต้องใช้งบประมาณป้องกันในพื้นที่ถัดไป

รัฐมนตรี : ไม่มีอำนาจชะลอโครงการ เพราะออกเป็น พรบ งบประมาณไปแล้ว กรมไม่ใช่คู่สัญญา เซ็นสัญญาไปแล้ว จะต้องเสียค่าโง่
ข้อเท็จจริง : งบประมาณกำลังถูกกลั่นกรองในสภาฯ ยังไม่ออกมา สามารถสั่งระงับได้