น้ำใสแจ๋ว หาดจอมเทียน [2 ธ.ค.2562]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/pattayacity2535

วันนี้ตรวจพบน้ำทะเลชายหาดจอมเทียนมีความใสเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเพลิดเพลิน