น้ำเสียไหลลงทะเลที่เกาะเสม็ด [30 ก.ค.2562]

ที่มา : https://www.facebook.com/PattayaWatchdog/

ภาพน้ำเสียไหลลงทะเลที่หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง วันที่ 30 ก.ค.2562