น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่หาดจอมเทียน [6 ส.ค.2562]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/PattayaWatchdog

ขยะชายหาด น้ำลง และแพลงก์ตอนบลูม มีกลิ่นแรง กลิ่นคล้ายตะไคร่น้ำ ที่หาดจอมเทียนพัทยาวันนี้

ปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูมเกิดจากภาวะน้ำทะเลเสียสมดุลย์ แร่ธาตุบางชนิดมีปริมาณมาก แพลงก์ตอนที่อาศัยแร่ธาตุเป็นอาหารจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาคือน้ำทะเลเน่าเสีย เพราะแพลงก์ตอนใช้อ๊อกซิเจนมาก ประกอบกับเมื่ออ๊อกซิเจนในน้ำทะเลลดลง สัตว์น้ำจะทยอยเสียชีวิต

 

 

 

 

 

 

ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมเกิดจาก น้ำจืดปนเปื้อนในน้ำทะเลมากเกินไป อาจเกิดหลังฝนตกหนัก หรือมีการทิ้งน้ำเสียจำนวนมาก