ทุ่นกักขยะที่คลองสำโรง ทะเลสงขลา [30 ส.ค.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๖ (สงขลา) ร่วมกับ ชุมชนชายฝั่งบ้านเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา เก็บขยะบริเวณที่ติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ผลการจัดเก็บได้ขยะ ๗๙ กก. ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก และขวดพลาสติก ทั้งนี้ จากการดำเนินการติดตั้งทุ่นกักขยะในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ขยะบริเวณคลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง มีปริมาณที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้ลดปัญหาขยะทะเลที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้เป็นอย่างดี