ทำความสะอาดชายหาด Negombo ประเทศ Sri Lanka

ชายหาดกว้างยาวสะอาดตา เป็นสิ่งที่ผู้มาเยือนอยากเห็น งานทำความสะอาดชายหาดซึ่งหมายถึงการเก็บขยะ วัสดุแปลกปลอมบนชายหาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นท้องถิ่นผู้ดูแล หรือเอกชน ร่วมกันปฏิบัติให้เป็นงานที่มีลักษณะประจำ เพื่อได้มีชายหาดที่สะอาดตาพร้อมรองรับผู้มาเยือนในแต่ละวัน
ภาพนี้แสดงปฏิบัติการทำความสะอาดชายหาด Negombo หนึ่งในหาดเลื่องชื่อแห่งศรีลังกา โดยใช้รถเกรด ไถไปตามชายหาด มันอาจกวาดเอาขยะออกไปจากหาดชายแต่สิ่งที่หลงเหลือไว้คือรอยไถ รอยทางที่รถเคลื่อนผ่านซึ่งแม้จะดูขัดตาและไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินัก แต่อีกประโยชน์หนึ่งของการใช้รถไถแบบนี้คือชายหาดจะมีความแน่นมากขึ้น อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดจากลมและคลื่นน้อยลง