ทางรถไฟเลียบทะเล Sri Lanka West Coast Railway

ทางรถไฟสายสาย West coast ของศรีลังกา เกือบทั้งเส้นทางจะวิ่งเลียบไปกับชายฝั่งทะเล เนื่องจากรางรถไฟบางช่วงวางประชิดชายฝั่งมาก จึงมีโครงสร้างกำแพงกันตลิ่ง (Seawall) แบบหินทิ้ง เพื่อการป้องกันรางรถไฟ ส่วนบางช่วงที่รางไม่วางประชิดฝั่งมากก็ไม่พบโครงสร้างป้องกันใดๆ เส้นทางนี้ผ่านหัวเมืองชายทะเลมากมาย ทั้งเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอย่าง Galle และเมืองอื่นๆที่มีทะเลสวยงามแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก นับว่าเป็นเส้นทางขนส่งระบบรางที่สวยงามมากอีกเส้นหนึ่ง ถือเป็นเส้นทาง Scenic route แสนวิเศษสำหรับคนรักทะเล