ทัศนอุจาดที่ชายหาดวงศ์อมาตย์ [11 ส.ค.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/PattayaWatchdog/

ทัศนะอุจาด ที่ชายหาดวงศ์อมาตย์ พิกัด จุดชมวิว ในซอยนาเกลือ 22

 

ความพยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยการสร้างแนวกำแพง จุดชมวิว และบันไดทางเดินลงชายทะเล ถึงจะพยายามออกแบบด้วยหินก้อน แต่สุดท้าย ธรรมชาติก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ไม่ควรสร้างอะไรรุกล้ำลงไปบนชายหาด ผลกระทบของคลื่นลม น้ำขึ้น น้ำลง และผืนทราย ในระยะยาวทำให้โครงสร้างยุบตัว พังทลาย ทิ้งไว้เป็นซากปรักหักพัง ทัศนอุจาด ที่สะท้อนถึงความไม่เอาใจใส่ ฟิ้นฟูดูแลสิ่งปลูกสร้าง