ทรายที่นักท่องเที่ยวเก็บเป็นที่ระลึกถูกส่งกลับที่ชายหาดซาร์ดิเนีย [6 ส.ค. 2562]

ที่มา: https://www.thelocal.it

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ร่วมกันกับสนามบิน Olbia เพื่อนำทราย เปลือกหอย และ ก้อนกรวดที่ยึดได้จากสัมภาระนักท่องเที่ยวกลับมายังชายหาดซาร์ดิเนียที่ถูกขนานนามว่า ’ชายหาดมรกต‘ เพราะเหตุนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงนิยมนำทรายใส่ภาชนะกลับไปเป็นที่ระลึกและพบว่าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนำภาชนะและถุงบรรจุทรายกลับไปมากกว่า 2 ล้านชิ้นต่อปี ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่สนามบินจึงได้ยึดและตักเตือนการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังไม่มีมาตรการที่เห็นได้ชัดออกมาจัดการกับปัญหานี้

People on tropical beach with yellow sand. Summer vacation on blue sea