ทยอยจัดวางประการังเทียมรูปโดม ทะเลปะทิวตามแผน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ.ปะทิว ควบคุมงานจัดวางปะการังเทียมคอนกรีต รูปโดมในทะเล บริเวณพื้นที่ เกาะไข่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร รวม ๒๖๘ แท่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว