ทช.ลุยถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ ปี 64-66 เทงบกว่า 732 ล้าน ก่อสร้าง 8 โครงการ

[ที่มา: https://mgronline.com เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2563]

กรมทางหลวงชนบทลุยแผนก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปี 63-64 รวม 6 โครงการ วงเงินกว่า 655 ล้าน ส่วนปี 65 ตั้งงบอีก 77.5 ล้าน ก่อสร้างเพิ่ม 2 โครงการ รวมระยะทางกว่า 93 กม. ผุดถนนท่องเที่ยวตลอดแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่สมุทรสงคราม-ระนอง 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และแก้ไขปัญหาจราจร โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยได้ก่อสร้างไปแล้วจำนวน 34 โครงการ รวมระยะทาง 421.350 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ รวมระยะทาง 81.190 กิโลเมตร ได้แก่

ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198-เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 43% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 งบประมาณ 195.478 ล้านบาท

ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001-บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.569 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 56% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณ 180.780 ล้านบาท

ถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านเขากะโหลก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.979 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 30% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณ 32.800 ล้านบาท

ถนนสายกองบิน 53-บ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.077 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 23% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณ 18.216 ล้านบาท

ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม.ที่ 14+350)-บ้านท้องเกร็ง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.085 กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ โดยมีแผนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 ใช้งบประมาณ 55.900 ล้านบาท

ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100)-บ้านแหลมสันติ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.891 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565 ใช้งบประมาณ 172.082 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของปีงบประมาณ 2565 ทช.มีแผนที่จะเสนอของบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ ระยะทางรวม 12.076 กิโลเมตร งบประมาณ 77.500 ล้านบาท

ได้แก่ ถนนสายเพชรเกษม-สถานีรถไฟทุ่งประดู่-วัดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.418 กิโลเมตร งบประมาณ 22.500 ล้านบาท และถนนสายบ้านบางคอย-บ้านทุ่งคาน้อย จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร งบประมาณ 55 ล้านบาท