ทช. ลงพื้นที่ติดตั้ง Boom กักขยะ และรณรงค์การทื้งขยะลงทะเล [13 พ.ย.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่ามาลัย ต.ปากน้ำ ลงพื้นที่ปฏิบัติการติดตั้งทุ่นกักขยะ และเก็บขยะตกค้างในพื้นที่บูมกักขยะ (BOOM) จำนวน ๓ จุด บริเวณปากแม่น้ำละงู อ.ละงู จ.สตูล จำแนกขยะได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวม ๒๐๑ ชิ้น ๑๑๓.๗ กก. ประเภทขยะส่วนใหญาเป็นขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ถุงก๊อปแก๊ป หนังยาง กล่องอาหาร (โฟม) ถ้วยจาน (โฟม) และเศษโฟม ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนในท้องที่ชายฝั่ง เพื่อรณรงค์ลดการทิ้งขยะลงทะเลต่อไป