ติดตามสภาพชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ 27 ก.ค.2562

ติดตามชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์​ทั้งระบบ​ ประจำเดือนกรกฎาคม​ 2562​

ทีมอาสาสมัคร​ Beach​ For​ Life​ ยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดทุกเดือน​

เดือนนี้​นอกจากการเก็บข้อมูลหน้าตัดชายหาดแล้ว ทีมอาสาสมัครที่วัดหน้าตัดชายหาดบริเวณโครงการเติมทราย​ค้นพบเปลือกหอยหลากหลายชนิด​ ทับถมในกองทรายที่ได้มาจากแหลมสนเพื่อมาเติมบริเวณหาดเก้าเส้ง​ ซึ่ง​เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการเรียนรู้ความหลากหลายของสิ่งมีีชีวิตในอดีตเพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Beach-for-life