ติดตามสภาพชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ 31 ส.ค.2562

ทีมอาสาสมัคร​ Beach​ For​ Life​ ยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดทุกเดือน​

อาสาสมัครติดตามสภาพชายหาด ลงพื้นที่สำรวจรูปตัดชายหาดบริเวณหาดเก้าเส้ง หลังจากกรมเจ้าท่าเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ตามปกติ หลังปิดเพื่อเติมทรายมาปีกว่าๆ

เด็กวัดหาด

เดิมชายหาดบริเวณนี้เป็นหาดที่ถูกกัดเซาะอย่างรุนเเรง เเละมีกำเเพงกันคลื่นเเบบหินทิ้งป้องกันไว้ ลักษณะรูปตัดชายหาดดังเส้นสีดำ
เเต่หลังจากกรมเจ้าท่าเติมทรายเเละเปิดพื้นปัจจุบัน มีพื้นชายหาดเพิ่มขึ้นหาดทรายกว้างขึ้น มากกว่า 150 เมตร เเละมีลักษณะรูปตัดชายหาดดังรูป(เส้นสีน้ำเงิน)

การติดตามสภาพชายหาดโดยระบบอาสาสมัคร มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทำให้หาดสมิหลา มีข้อมูลการเปลี่ยนเเปลงชายหาด
ต่อไปจากนี้เราจะติดตามได้ว่าหลังเติมทรายเสร็จชายหาดเปลี่ยนเเปลงไปอย่างไร

ท่านใดสนใจเป็นอาสาสมัครติดต่อได้ทางเพจ Beach For Life.

ติดตามสภาพชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ 27 ก.ค.2562

ติดตามชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์​ทั้งระบบ​ ประจำเดือนกรกฎาคม​ 2562​

ทีมอาสาสมัคร​ Beach​ For​ Life​ ยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดทุกเดือน​

เดือนนี้​นอกจากการเก็บข้อมูลหน้าตัดชายหาดแล้ว ทีมอาสาสมัครที่วัดหน้าตัดชายหาดบริเวณโครงการเติมทราย​ค้นพบเปลือกหอยหลากหลายชนิด​ ทับถมในกองทรายที่ได้มาจากแหลมสนเพื่อมาเติมบริเวณหาดเก้าเส้ง​ ซึ่ง​เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการเรียนรู้ความหลากหลายของสิ่งมีีชีวิตในอดีตเพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Beach-for-life