ติดตามก้อนน้ำมันดิน พบหลายหาดในชลบุรี [11 ธ.ค.2562]

ที่มา : https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจก้อนดินน้ำมัน (Tar Ball) บริเวณชายหาดพื้นที่ จ.ชลบุรี บริเวณชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง น้ำหนัก ๓.๓๗๙๐ กรัม และชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี น้ำหนัก ๘.๗๔๓ กรัม ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล พบน้ำทะเลมีสีปกติ คลื่นลมสงบ ปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ