ดาวแสงอาทิตย์ตายเกยหาดแม่รำพึง ระยอง [27ธ.ค.2562]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH

"ดาวแสงอาทิตย์ตายเกยหาดแม่รำพึง ระยอง"

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตะวันออก รับแจ้งจาก คุณกรองแก้ว นักท่องเที่ยวว่าพบดาวแสงอาทิตย์ตายเกยหาดแม่รำพึง จ.ระยอง ผลการตรวจสอบคาดว่าส่วนใหญ่กลับลงไปในทะเลช่วงน้ำขึ้น จากการจำแนกพบเป็นดาวแสงอาทิตย์ Luidia maculata โดยดาวแสงอาทิตย์เป็นดาวทะเลขนาดใหญ่ สามารถพบได้บริเวณชายฝั่งที่เป็นทราย และมักพบในเวลากลางคืน ลักษณะทั่วไป ความกว้างลำตัวจรดแขน ประมาณ ๑๒-๒๐ ซม. จำนวนแขนมีตั้งแต่ ๕ ถึง ๙ แขน มักพบจำนวน ๘ แขน ฝังตัวอยู่ในตะกอนทรายและกินสัตว์ที่มีขนาดเล็ก เช่น หอย เม่น รวมทั้งดาวทะเลอื่นๆ นอกจากนั้น ยังพบปลิงทรายหนาม Holothuria (Theelothuria) kurti อีกด้วย