ชายหาดเกาะ Cock Burn ทะเลพม่า

ชายหาดเกาะ Cock Burn ทะเลพม่า หนึ่งในเกาะฝั่งอันดามันที่พม่าเปิดสัมปทานให้มีการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวได้ สามารถเข้าถึงได้ทางเรือเพียง 90 นาที จากท่าเทียบเรือ อ.เมือง จ.ระนอง รอบๆเกาะมีแนวปะการัง แม้ไม่ได้สวยงามมากแต่มีปลาหลากหลายชนิดให้ได้ชม

บนเกาะไม่มีน้ำจืด และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ นี่อาจคล้ายภาพอดีตของชายหาดท่องเที่ยวในประเทศไทยบางแห่ง เมื่อ 40 ปีที่แล้ว

น้ำทะเลไล่ shed สีสันสวยงาม

หาดทรายขาวละเอียด นุ่มเท้ามาก