ชายหาดเกาะยาว ตากใบ นราธิวาส [20 ก.ค.2562]

เกาะยาว ไม่ใช่เกาะ แต่เป็นสันทรายชายหาดที่ทอดยาวต่อเนื่องจากปากแม่น้ำโกลกเรื่อยไปทางทิศเหนือ ยาวประมาณ 9.8 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห ฝั่งหนึ่งติดกับทะเลอ่าวไทย และอีกด้านหนึ่งติดกับแม่น้ำตากใบ การเข้าถึงพื้นที่นี้จำเป็นต้องใช้รถที่สมบุกสมบันพอสมควรเพราะไม่มีถนน ต้องขับไปบนสันทรายที่ชาวบ้านใช้เป็นถนนเพื่อเข้าหมู่บ้าน หรือจอดรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแล้วเดินเท้าข้ามฝั่งไปยังหมู่บ้าน

พื้นที่แถบนี้มีโครงสร้างรอดักทราย 19 ตัวยาวตลอดแนวตั้งแต่ตอนเหนือของปากแม่น้ำโกลกบรรจบปากคลองตัน เพื่อบรรเทาการกัดเซาะมานานมากกว่า 30 ปี อาจเรียกได้ว่าชายหาดแถบนี้ค่อนข้างเสถียรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

ณ ช่วงที่ลงพื้นที่สำรวจ [20 ก.ค.2562] พบเห็นการสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งบริเวณชายหาด (ไม่ทราบความยาวของกำแพงแน่ชัด)  สร้างเสร็จเมื่อปี 2561 เป็นที่น่าแปลกใจว่าทั้งที่ชายทะเลอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนมากถึง 140 เมตร และไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเลย นอกจากนั้นแถบนี้ยังเป็นชายหาดขาวที่ยังคงความสมบูรณ์สวยงามด้วยสันทราย ป่าชายหาด ต้นมะพร้าว  เหตุใดจึงเกิดโครงสร้างลักษณะนี้ขึ้นที่นี่