ชายหาดหายไปไหน ?!? หาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส

 เกิดอะไรขึ้นทางตอนเหนือของหาดนราทัศน์ ชายหาดเลื่องชื่อของ จ.นราธิวาส 

ในปี 2551 สังเกตจากภาพว่าเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Breakwater) ทั้ง 8 ตัวถูกสร้างขึ้นด้านทิศเหนือของชายหาดนราทัศน์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการก่อสร้าง Jetty ที่ปากแม่น้ำบางนรา ด้านหลังเขื่อนกันคลื่นพบการฟอร์มตัวของ Tombolo เกือบตลอดทั้งแนว ในปีนี้เส้นสีเหลืองในภาพ (ระยะทางจากจุดอ้างอิงถึงแนวชายฝั่ง) มีระยะทาง 190 เมตร 

ต่อมาในปี 2557 พบว่าชายหาดด้านหลังเขื่อนกันคลื่น 4 ตัวท้าย ด้านทิศเหนือนั้นหดหายไปอย่างมาก จากเส้นสีเหลืองพบว่าระยะทางเหลือเพียง 90 เมตร นั่นแปลว่าชายหาด ณ ตำแหน่งอ้างอิงนี้หายไป 100 เมตร

ถัดมาในปี 2562 สันทรายทิศตะวันออกของลำน้ำขาดหายไปเกือบทั้งหมด เกิดการตัดเป็นปากร่องน้ำใหม่ จากเส้นสีเหลืองพบว่าระยะทางเหลือเพียง 50 เมตร นั่นแปลว่าชายหาด ณ ตำแหน่งอ้างอิงนี้หายไป 140 เมตร เมื่อเทียบกับปี 2551

โครงสร้างทั้ง 8 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยทั่วไปจะสามารถป้องกันพื้นที่ด้านหลังโครงสร้างให้ปลอดภัยได้ แต่จะเกิดผลกระทบในพื้นที่ถัดไปและพื้นที่ระหว่างช่องเปิดของโครงสร้าง แต่ในกรณีนี้ เพราะเหตุใดชายหาดด้านหลังจึงหายไปทั้งหมดในอัตราที่น่าตกใจ คือถูกกัดเซาะหายไปถึง 140 เมตรในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา ....

เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ?!?