ชายหาดตะโละกาโปร์ ปัตตานี [29 ก.ย.2562]

วันนี้ (28 กันยายน 2562) น้องๆในเครือข่ายของกลุ่มเยาวชน Beach for life ได้ร่วมมือกันติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด ตะโละกาโปร์ จ.ปัตตานี ประจำเดือนกันยายน แสดงดังภาพ

ผลการเปลี่ยนแปลงได้ถูกบันทึกใน Application "BMON" โดยนำมาเล่าในโอกาสต่อไป